Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Fot. Michał...

Otwarcie wystawy podsumowującej projekt wielokulturowy „Święto”, zrealizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie odbędzie się jutro (20 listopada), o godz. 12.15 w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach. Na wystawie zobaczymy zdjęcia Michała Strokowskiego dokumentujące wielotygodniowe działania warsztatowe, a także prace uczestniczących w projekcie dzieci, związane tematycznie z motywem „Święta”.

 

Święto to czas wyróżniający się od innych i spędzany w szczególny sposób. To wydawać by się mogło proste słowo niesie ze sobą wiele skojarzeń i znaczeń. W sierpniu 2019 roku pracownicy Teatru zaprosili dzieci polskiego pochodzenia oraz mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie na integracyjne warsztaty, podczas których próbowano dowiedzieć się, z czym najmłodszym kojarzy się świętowanie. Podczas eksperymentów i zabaw muzycznych, plastycznych, tanecznych oraz teatralnych dzieci prezentowały elementy własnych kultur: Polski, Czeczenii, Turcji i Tadżykistanu. Czas upływał na śpiewaniu ulubionych piosenek, nauce tańców czeczeńskich i polskich, wykonywaniu kostiumów, grach i ćwiczeniach teatralnych oraz opowiadaniu sobie nawzajem o obrzędach związanych z Ramadanem czy Bożym Narodzeniem. Efektem tych wszystkich doświadczeń był spektakl, w ramach którego uczestnicy prezentowali skojarzenia związane z celebrowaniem ważnych chwil. Praca nad widowiskiem pozwoliła nie tylko rozbudzić u najmłodszych zainteresowania teatrem i sztuką, ale była przede wszystkim sposobem na to, by w atrakcyjny sposób opowiedzieć sobie o własnych tradycjach i zachęcić dzieci do dzielenia się wiedzą o swoich krajach.

Uzupełnieniem działań artystycznych były wizyty w muzeach, które pozwoliły w ciekawy sposób przybliżyć temat świąt w kulturze polskiej wsi (Muzeum Wsi Kieleckiej), pokazać miejsca w Kielcach, w których spotykali się przedstawiciele różnych narodowości (Muzeum Historii Kielc) oraz zainteresować dzieci tym, w jak różnorodny sposób na świecie celebruje się wyjątkowe chwile (Muzeum Dialogu Kultur). Ważnym elementem projektu było również spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Morawica” oraz wizyta w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.  A później też oczywiście otwarte pokazy teatralne dla publiczności.

 

Wystawa w Szkole Podstawowej nr 25 to ostatnie wydarzenie związane z projektem, które działania integracyjne i edukacyjne zrealizowane z uczestnikami warsztatów rozszerza teraz o kolejne grupy odbiorców - kieleckich uczniów, rodziców, pedagogów. Prezentowana będzie także w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, a sam projekt „Święto” dotowany przez Narodowe Centrum Kultury przedstawiano też niedawno na odbywającej się w Kielcach Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów. Spotkanie skierowane do przedstawicieli sektora kultury było przeglądem najciekawszych i najbardziej inspirujących działań kulturalnych w Polsce, aktywizujących społeczności lokalne.

 

Wystawę w SP nr 25 można  będzie oglądać do 6 grudnia 2019 roku.
 

Pomysłodawca i realizator projektu: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Koncepcja projektu: Anna Nowak, Robert Drobniuch
Prowadzący warsztaty: Anna Domalewska, Katarzyna Kostańska, Anna Nowak, Bożena Ślaga, Łukasz Mazur, Michał Olszewski
Opieka pedagogiczna: Aliona Karaman, Elżbieta Gajek
Koordynacja: Karolina Gregorczyk
Zdjęcia: Michał Strokowski oraz uczestnicy zajęć
Opracowanie graficzne: Michał Matoszko

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

 

Partnerzy: Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Zespół Pieśni i Tańca Morawica, Muzeum Historii Kielc, Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach.

 

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.