Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W południe została przeprowadzona ceremonia pobrania ziemi z Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Kielcach przez przedstawicieli Ambasady Federacji Rosyjskiej w RP oraz Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie. Przedstawiciele służb dyplomatycznych Rosji oraz Urzędu Miasta Kielce złożyli także kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy radzieckich.

 

Dzisiejsze wydarzenie  ma związek z realizowanym przez  Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej projektem przewidującym utworzenie w Głównej Świątyni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej memoriału z cząstkami ziemi z miejsc pochówku żołnierzy radzieckich poległych w walkach z hitlerowcami na terenie byłego ZSRR oraz krajów Europy.