Kieleccy radni zgodzili się na podwyżkę podatków od nieruchomości. Podczas wtorkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, rajcowie większością głosów poparli proponowany projekt uchwały. 13 opowiedziało się za, a 6 było przeciw.

Przykładowo, stawki podatku od lokali mieszkalnych wzrosną z 0,64 zł do 0,69 zł, za 1 m2, zaś w przypadku lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z 22,30 zł do 22,90 zł, za 1 m2.

Podatek od gruntu, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wzrośnie z 0,83 zł do 0,85 zł, za 1 m2. Stawki, które w 2020 roku będą obowiązywać w Kielcach, są najniższe spośród miast wojewódzkich. Szczegółowe informacje na temat opłat znaleźć można w procedowanym projekcie.

Druga uchwała, jaka znalazła się w porządku obrad, dotyczyła przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce. Ona również spotkał się z aprobatą większości radnych.  14 było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

porządek obrad