Prezydent Miasta Kielce ogłasza w dniu 8.01.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł, instalacja gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 8 000 zł, zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym - 8 000 zł.

Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów zadań.

 

Zobacz więcej o naborze wniosków