Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce 

 

 

W Ogrodzie Botanicznym zakończono kolejną inwestycję polegającą na aranżacji pomieszczeń umieszczonych pod ziemią, w budynku nazwanym „powrót do korzeni”.

W najbliższym czasie kierownictwo ogrodu zamierza rozpisać przetarg na prowadzenie w tych pomieszczeniach lokalu usługowego, np. w zakresie małej gastronomii.

Wszelkie informację można znaleźć na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego lub Geoparku Kielce jako instytucji wiodącej ( https://geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/ lub geopark-kielce.pl)