Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy - szybko, wygodnie i za darmo, przez internet. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne.

SI2PEM jest dostępny pod adresem si2pem.gov.pl. Na interaktywnej mapie Polski prezentuje poziomy pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 metra kwadratowego. System powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych - nie tylko obywatelach, ale także np. o operatorach planujących rozbudowę sieci.

System SI2PEM pozwala w prosty sposób sprawdzić jakie natężenie pól elektromagnetycznych wytwarzają instalacje telekomunikacyjne w Polsce, przede wszystkim należące do operatorów telefonii komórkowej.

Nowy system jest odpowiedzią na m.in. pojawiające się głosy o przekraczaniu w Polsce dopuszczalnych wartości PEM i niewystarczającej kontroli ich emisji.

Głównym elementem SI2PEM jest rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych i wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych. Gromadzi informacje o pomiarach PEM prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trafiły do niej też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących i planowanych nadajników oraz przeprowadzanych na zlecenie operatorów pomiarów PEM.

Czym jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym zjawiskiem fizycznym występującym we wszechświecie. Jest wszędzie. Naturalne źródła pola elektromagnetycznego to między innymi: zjawiska atmosferyczne związane z wyładowaniami piorunowymi; każda materia o temperaturze przekraczającej zero bezwzględne (−273°C); każdy człowiek.

Urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne:

  • generatory prądotwórcze, radio i telewizja naziemna;
  • rentgen, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • radiotelefony, telefonia komórkowa, Wi-Fi, Bluetooth;
  • radar, noktowizor, lotniskowy skaner ciała, lotniskowy rentgen bagażu;
  • kuchenka mikrofalowa, pilot telewizora, karta płatnicza;
  • lampa kwarcowa, solarium, utwardzanie plomb dentystycznych.

Źródło: gov.pl