Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W minioną niedzielę Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach wziął udział w uroczystościach upamiętniających dawnych mieszkańców Orłowin. Obchody odbyły się przed Krzyżem zbudowanym w rocznicę odzyskania niepodległości, gdzie widnieją również tablice upamiętniające zmarłych mieszkańców tej miejscowości.

Rocznicowe spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Ks. Mieczysława Katę Wikariusza Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie. W nabożeństwie wzięły udział poczty sztandarowe kombatantów, strażaków, leśników i szkół z Łagowa.

Oprócz członka Zarządu Powiatu obecni byli również: burmistrz Miasta i Gminy Łagów Paweł Marwicki, wójt gminy Wojciechowice Szymon Sidor, delegacja mieszkańców Orłowin wraz z Anetą Świstak sołtysem wsi Orłowin.

Uczestnicy uroczystości po nabożeństwie złożyli wiązanki przed krzyżem w Orłowinach. Głos zabrał tu m.in. Stefan Bąk, który mówił, czym są dla niego Orłowiny.

- To przede wszystkim krzyż, który upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę, co świadczy o tym, że mieszkający tu ludzie byli wierzącymi patriotami. Przed drugą wojną światową znajdowała się tu również szkoła. To świadczy o tym, że mieszkańcy byli ludźmi zgranymi, dbającymi o edukację i kulturę swoich dzieci. 1 września 1939 roku nauczyciel Antoni Małek, zamordowany później w Katyniu, zaprowadził wszystkie dzieci do odległego o ok. 9 km Łagowa na Mszę Świętą inaugurującą rok szkolny. Świadczy to o tym, że rodzice dzieci dbali o duchowe wzrastanie swoich pociech. Znajdowała się tam też leśniczówka. W 1943 roku wioska została spacyfikowana za pomoc partyzantom Barabasza - obozowisko znajdowało się około 2 km od Orłowin. Po zakończeniu działań wojennych ocalała garstka mieszkańców musiała opuścić rodzinną ziemię i przeprowadzić się do Kaliszan w gminie Wojciechowice, gdzie wybudowali własne domy w szczerym polu. Nie poddali się i w latach 70. przywrócili nazwę Orłowiny w nowej lokalizacji. Przez całe życie świadczyli o Bogu i służyli Ojczyźnie. Zaszczepili te wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” w swoich dzieciach, wnukach i prawnukach i tam, gdzie mieszkają, tam jest dobra Polska - mówił członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

O oprawę artystyczną spotkania zadbała Szkoła Podstawowa w Łagowie. Uczennice placówki zaprezentowały pieśni patriotyczne. Na zakończenie zaproszono gości na poczęstunek.

Fot. UMiG Łagów