Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach uczestniczą w polsko-litewskim spotkaniu w Murzasichlu w ramach projektu „Historia jednej znajomości”. W ciągu wspólnego tygodnia młodzież przyjrzy się tradycyjnemu, dawnemu podejściu do tematu kultury i dziedzictwa poprzez poznawanie muzyki, tekstów, tańców i obrzędów.

- Wspólnie z działającym przy szkole Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej” realizowany jest projekt „Historia jednej znajomości” . W zadaniu uczestniczy 20 licealistów, którzy spotkali się z młodzieżą z Litwy. Projekt polega na polsko-litewskim spotkaniu młodzieży w dniach 11-18 września w Murzasichlu - mówi Halina Kołodziejczyk, dyrektor szkoły w Chęcinach.

Partnerem z Litwy jest Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W jego ramach działa grupa młodzieży litewskiej o polskich korzeniach. Działalność Centrum Kultury nastawiona jest na propagowanie kultury i tradycji polskich. Centrum ma doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Prowadzi kilkanaście grup artystycznych, które zajmują się folklorem polskim i litewskim.

Przez siedem dni młodzież przyjrzy się tradycyjnemu, dawnemu podejściu do tematu kultury i dziedzictwa poprzez poznawanie muzyki, tekstów, tańców i obrzędów. Na początek odbyło się integracyjne ognisko. Zaplanowano warsztaty, spotkania z członkami zespołu folklorystycznego, prowadzone będą dyskusje.

Wynikiem wymiany ma być zmiana postawy wobec stereotypowego postrzegania tego, co tradycyjne, poznanie obu kultur, a także uświadomienie sobie, co jest w dziedzictwie kulturowym cenne. Wymiana będzie też przestrzenią do przyjrzenia się, w jaki sposób można mówić, przedstawiać tradycję, dziedzictwo dziś, by było to atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.