Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Pomnik AK

Szkoły ponadpodstawowe z Kielc i regionu świętokrzyskiego mogą zgłaszać udział w konkursie do 10 grudnia 2021 r. Prace konkursowe należy dostarczyć do 22 grudnia.

 

"Konkurs na scenariusz uroczystości rocznicowych upamiętniających 80. rocznicę przemianowania ZWZ na AK" organizowany jest przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce. Jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Główne cele konkursu to:

  • uczczenie pamięci osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej,
  • zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w uroczystościach rocznicowych,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • upowszechnienie wiedzy na temat Armii Krajowej.

 

Zadaniem młodych ludzi pracujących pod kierownictwem nauczyciela/opiekuna naukowego jest przygotowanie scenariusza dotyczącego tematu przewodniego. Praca musi zawierać m.in. tytuł uroczystości, określać jej adresatów ze wskazaniem grupy wiekowej, liczbę osób, które wezmą udział w uroczystości i szczegółowy przebieg wydarzenia.

 

Treść scenariusza powinna się charakteryzować oryginalną i przemyślaną formą w postaci np. inscenizacji historycznej, uroczystości słowno-muzycznej, happeningu, rekonstrukcji historycznej, pikniku historycznego, przedstawienia teatralnego, koncertu patriotycznego, bądź innej formy dostosowanej do tematu wydarzenia i adresatów.  

 

Szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie do 10 grudnia 2021 r. przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Szkoły gotowe scenariusze wraz z metryczką pracy konkursowej przesyłają do 22 grudnia 2021 r. na adres: Delegatura IPN w Kielcach, Aleja na Stadion 1, 25-127 Kielce, z dopiskiem: „SCENARIUSZ”. O terminie wpływu pracy konkursowej w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.

 

Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 10 Laureatów, którzy otrzymaja nagrody rzeczowe. Spośród najwyżej ocenionych scenariuszy wybrany zostanie jeden, który zostanie zrealizowany, w części lub w całości, podczas kieleckich obchodów 80. rocznicy przemianowania ZWZ na AK. Uczestnicy zwycięskiego scenariusza zostaną zaproszeni do udziału w organizacji wydarzenia. Ogłoszenie wyników planowane jest 3 stycznia 2022 roku. 

 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

 

REGULAMIN KONKURSU, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I METRYCZKA