Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk wziął udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Vis Maior z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 - 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

- W przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich ludzi bez względu na kategorię sprawności. Warto jest likwidować bariery psychologiczne i architektoniczne, aby integrować się z osobami niepełnosprawnymi. Pomagając drugiemu człowiekowi tak naprawdę pomagamy sobie - powiedział Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Jednym z tematów spotkania online był dostęp stron internetowych urzędów dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zwrócili uwagę eksperci przy tworzeniu witryny www należy pamiętać o czterech podstawowych zasadach, strona powinna być: dostrzegalna, sprawna, zrozumiała i solidna.