Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach do 28 lutego 2022 r. prowadzi rekrutację do drugiej tury projektu "Młodzi z POWEREM - Szansa na pracę".

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 160 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat znajdujących się zamieszkujących na terenie powiatu kieleckiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Kiedy?
01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 160 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w wieku 18-29 lat, a w szczególności osoby:

  • z niepełnosprawnością;
  • długotrwale bezrobotne;
  • z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie ponadgimnazjalne)
  • imigranci, reemigranci;
  • osoby bezrobotne z kategorii NEET (niepracujący, niekształcący i nieszkolący się).


Co oferujemy?

  • Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe;
  • założenie lub kontynuacja Indywidualnego Planu Działania;
  • Prace interwencyjne na okres do 6 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1.554.089,76 zł

Kontakt:koordynator projektu: Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41 367-11-81, specjalista ds. realizacji prac interwencyjnych: Justyna Rowińska tel. 41 367-11-63.