Mirosław Gębski starosta kielecki odwiedził trzy powiaty poza województwem świętokrzyskim. Z włodarzami samorządów powiatowych w województwach łódzkim i mazowieckim rozmawiał m.in. o funkcjonowaniu tamtejszych urzędów.

Starosta odwiedził powiaty: radomszczański, opoczyński i przysuski. Spotkał się z ich włodarzami, tj. Beatą Pokorą - starostą radomszczańskim, Marcinem Baranowskim - starostą opoczyńskim i Marianem Niemirskim - starostą przysuskim.

Rozmowy dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędów. Mowa była m.in. o wydziałach budownictwa, sposobach organizacji ich pracy, liczbie załatwianych w nich spraw i terminach oczekiwania.

Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz omówienia stosowanych w urzędach rozwiązań, mających usprawnić pracę wydziałów.