W najbliższą sobotę 21 maja w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zabrzmią najpiękniejsze pieśni maryjne. Jurorzy ocenią uczestników III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnych Laudate Mariam.

Festiwal odbędzie się w sobotę 21 maja. Jury oceni wykonawców w czterech kategoriach: chóry, zespoły: ludowe, wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści: klasyczni, estradowi, ludowi (urodzeni przed 22.05.2004). Przesłuchania wystartują o godz. 10:00.

Najpiękniejsze pieśni maryjne zaśpiewają (w kolejności): zespół wokalno-instrumentalny Cantus Dei, zespół śpiewaczy Brzezinianki, Grupa Artystyczna Golica, Jarosław Stachura, zespół śpiewaczy Modrzewianki, chór Cantabile, zespół śpiewaczy Nowe Masłowianki, Miejski Chór Michael,Irena Gąsior, zespół wokalny Cantabile, Patrycja Majcherek, zespół śpiewaczy Kopcowianki, zespół śpiewaczy Piliczanie, Katarzyna Surma, chór Kamerton, zespół śpiewaczy Smarkowianki, zespół wokalny Portamento, Krystyna Mochocka, zespół śpiewaczy Chełmowianie, zespół śpiewaczy Górnianecki.

Wszystkie występy oceni jury w składzie: dr hab. Teresa Krasowska, profesor w Katedrze Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur, prowadzenia zespołów, dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM, duchowny diecezji sosnowieckiej, duszpasterz środowisk twórczych, artysta śpiewak, wykładowca akademicki, pedagog i psycholog muzyki, trener komunikacji interpersonalnej, wokalista baryton, dr Paweł Łukowiec, kompozytor, dyrygent, pedagog, doktor sztuki w dyscyplinie kompozycja. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie kompozycji prof. Jana Antoniego Wichrowskiego.

O godz. 14:00 poznamy laureatów festiwalu. Werdykt poprzedzi koncert wyjątkowego tria stworzonego specjalnie na tę okazję. Kompozycje dr Pawła Łukowca wykonają: sam kompozytor, który zagra na fortepnianie, dr hab. ks. Paweł Sobierajski - śpiew, baryton oraz Grzegorz Michta - akordeonista, kompozytor, aranżer, instruktor muzyczny, akompaniator, pedagog. Absolwent dwóch muzycznych uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, koordynator i inicjator festiwalu Laudate Mariam.

Po zakończeniu festiwalu jego uczestnicy zaśpiewają majówkę pod kapliczką Matki Boskiej Zielnej nad stawem w Ciekotach.