Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie informuje, że za zgodą Zarządu Powiatu w Kielcach, Poradnia nie będzie czynna w dniach od 11 lipca do 29 lipca 2022 r. (przerwa urlopowa).

Jeżeli w tym czasie wystąpi potrzeba pilnej i nagłej interwencji należy kontaktować się z dyżurującymi w Powiecie Kieleckim Powiatowymi Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi:

1.11 lipca - 22 lipca 2022 r.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku
Chmielnik, ul. Furmańska 1A
telefon /41/ 354 42 17

  1. 11 lipca-29 lipca 2022 r.
    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie
    Bodzentyn, ul. Wolności 1 A
    telefon 7041/ 311-50-20