Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy planuje od 1 sierpnia 2022 roku uruchomić w ramach Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia nową usługę, która umożliwi uzyskiwanie informacji o rynku pracy również przez osoby niesłyszące lub słabo słyszące posługujące się językiem migowym.

Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy do rozmów video MS Teams. Kanał komunikacji będzie obsługiwany przez konsultanta Zielonej Linii ze znajomością języka migowego (PJM).

Komunikacja w języku migowym może przybrać formę:
1. bezpośredniej videorozmowy pomiędzy osobą głuchą lub słabo słyszącą a konsultantem Zielonej Linii
oraz
2. trójstronnej usługi tłumaczenia na język migowy - pomiędzy pracownikiem dowolnego urzędu pracy a klientem głuchym lub niedosłyszącym i konsultantem Zielonej Linii.

Połączenie z konsultantem będzie możliwe z adresu: https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy . Pod tym adresem dostępna jest także informacja dotycząca wymagań technicznych niezbędnych do realizacji połączenia.

Zachęcamy do korzystania z platformy i do kontaktu z doradcą klienta (pokój nr 7).