W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami widowiskiem plenerowym ,,Opowieść jako żywa… - z okazji 410. rocznicy urodzin Jeremiego Wiśniowieckiego” w kieleckim starostwie odbyło się spotkanie organizatorów tego wydarzenia.

W 2022 roku obchodzimy okrągłą, 410. rocznicę urodzin Jeremiego Wiśniowieckiego. Został on pochowany w krypcie klasztoru na Świętym Krzyżu. - Celem wydarzenia jest przybliżenie mieszkańcom regionu i turystom życiorysu i działań księcia. Podczas widowiska szczególny nacisk zostanie położony na jego związki ze Świętym Krzyżem - powiedział starosta kielecki, Mirosław Gębski.

W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior, wójt Bielin Sławomir Kopacz, o. Krzysztof Czepirski Omi, rektor bazyliki na Świętym Krzyżu, Katarzyna Cedro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach. Ze strony starostwa: dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Beata Piotrowska-Wróbel oraz Wioletta Krzyżanowska.

Miejsce to jest symboliczne dla województwa świętokrzyskiego i stanowi serce całego regionu. Zarówno Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, jak i otaczające go błonia są chętnie i licznie odwiedzane przez turystów z całej Polski. Przybywa tu około 300 tysięcy pielgrzymów rocznie.

- W ubiegłym roku właśnie na Świętym Krzyżu odbyło się wydarzenie poświęcone 370. rocznicy śmierci Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, nad którym Prezydent Andrzej Duda sprawował Patronat Honorowy - dodał starosta.

Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Wieść o tym, że właśnie na Świętym Krzyżu spoczywają prochy Księcia dotarła do setek mieszkańców regionu, a dzięki obecności i relacjom mediów ogólnopolskich, również do osób spoza niego. Szczególną uwagę w tegorocznej odsłonie wydarzenia zwrócimy
na powiązania Jeremiego Wiśniowieckiego ze Świętym Krzyżem, czemu będzie poświęcony panel popularnonaukowy.