apel do hodowców drobiu

plakat

plakat2

APEL do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

̵
zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

̵
nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

̵
nie po drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵
stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵
stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;

̵
przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.