LPIK w Nowej Słupi wstrzymuje obsługę klientów w dniu 15 września 2022 r.

Informujemy, że w dniu 15 września 2022 r. w wyniku planowego wyłączenia energii elektrycznej w gminie Nowa Słupia, Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Nowej Słupi nie będzie obsługiwał osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Rejestracja osób oraz uzyskanie zaświadczenia w tym dniu będzie możliwe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Kolberga 4.
Za utrudnienia przepraszamy.