Kieleckie obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka odbyły się dzisiaj, w piątek 16 września 2022 roku. Pamięć Polaków wywiezionych na Sybir i zamordowanych w Katyniu uczcił starosta kielecki Mirosław Gębski.

Tragiczny w skutkach dla II Rzeczpospolitej sowiecki napad rozpoczął się 17 września 1939 r. o godzinie 4 rano. Atak przeprowadzono siłami ponad 600 tys. czerwonoarmistów, wspieranych przez jednostki NKWD oraz 4,7 tys. czołgów. Sowieci szybko posuwali się w głąb kraju, zajmując kolejne miasta. Następstwem sowieckiej agresji była okupacja ponad 51% terenu II RP, zamieszkiwanego przez ok. 13 mln obywateli polskich. Dla mieszkańców wschodnich województw Polski rozpoczął się okres brutalnego terroru, agresywnej sowieckiej propagandy, powszechnej sowietyzacji oraz eksperymentów społecznych, w skutek których kilkaset tysięcy osób zostało deportowanych w głąb ZSRR. Osoby, które przeciwstawiły się nowej władzy, były skazane na represje i prześladowania. W myśl sowieckich ideologów wszystko, co było związane z Polską i polskością, miało zniknąć.

W Kielcach, jak co roku pod pomnikiem Sybiraka na Cmentarzu Starym w Kielcach uroczyście obchodzono rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę. Starosta kielecki Mirosław Gębski złożył kwiaty oraz oddał hołd osobom zamordowanym na Wschodzie.

- Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, którego celem jest przypominanie losów zesłańców. Wielu z nich nigdy nie wróciło z zesłania - mówi starosta.

Następnie uczestnicy przeszli na Cmentarz Partyzancki pod Pomnik Katyński.

Organizatorami uroczystości są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”.

Co wydarzyło się 17 września 1939 roku?
17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który zawarły Niemcy i Rosja. W konsekwencji podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, wybuchu II wojny światowej, wkroczenia 17 września 1939 r. Armii Czerwonej i układu o przyjaźni i granicach zawartego 28 września 1939 r. pomiędzy III Rzeszą a ZSRS tereny te zostały objęte okupacją sowiecką. Mimo że trwała ona zaledwie 21 miesięcy, do 22 czerwca 1941 r., zapisała się krwawo na kartach historii narodu polskiego.

17 września 1939 r., w myśl tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., Związek Sowiecki zaatakował Polskę. Rozpoczęła się trwająca niemal dwa lata okupacja wschodniej części kraju. Dla polskich obywateli zamieszkujących te tereny rozpoczął się brutalny proces sowietyzacji.