Nie tylko bezpieczne i świetnej jakości drogi. Obecnie powiat kielecki buduje wzniesione przejścia dla pieszych. - Zdecydowanie poprawiamy bezpieczeństwo uczestników ruchu. W najbliższym czasie wybudujemy bądź oddamy do użytku 20 wyniesionych „zebr” - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

Powiat kielecki nie zwalnia tempa w inwestycjach. Nie tak dawno w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach uruchomiliśmy nowoczesną pracownię tomografii komputerowej. To dla poprawy zdrowia naszych mieszkańców. A teraz przebudowujemy przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Powstały one dzięki staraniu Zarządu Powiatu w Kielcach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”. Pozostałe koszty inwestycji pochodzą z budżetu powiatu kieleckiego oraz budżetów gmin, na terenie których zostały zrealizowane zadania.

Pierwsze bezpieczne wzniesione przejście zostało wykonane w Zgórsku przy ulicy Azaliowej w gminie Nowiny. Wartość inwestycji wyniosła blisko 250 tys. zł. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu w wysokości 160 tys. zł. Pozostała część finasowania: powiat i gmina to ponad 44 tys. zł.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu kieleckiego - starosta Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, radni powiatowi Tomasz Gruszczyński i Zenon Janus. Obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem na czele.

- Wyniesione przejścia dla pieszych są doskonałym rozwiązaniem dla lokalnych dróg. Są one sposobem na uspokojenie ruchu kołowego i zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo, przede wszystkim pieszych. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze - powiedział starosta.

Jak podkreśla starosta, wszystkie przejścia zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach pozyskanego dofinansowania były przez Zarząd Powiatu starannie analizowane pod kątem zagrożeń. Wszystkie z tego względu znajdują się w miejscach dużego ruchu pieszych, są zlokalizowane przy budynkach użyteczności publicznej i wymagały przebudowy pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Powiat kielecki, przy udziale dofinansowania, zrealizuje łącznie dwadzieścia takich przejść. - Dzisiaj oficjalnie oddajemy pierwsze aktywne przejście, których zamierzamy zrealizować ponad 20 na terenie powiatu kieleckiego - dodaje Cezary Majcher. - Przejścia, w mojej ocenie, to bardzo dobre rozwiązanie dla jadących z dużą prędkością kierowców.

Z nowego, bezpiecznego przejścia wykonanego na ul. Azaliowej zadowolenia nie krył obecny podczas odbioru wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który podkreślił, że to dobry efekt współpracy z powiatem. - Dzięki współpracy możemy zrealizować tę inwestycję. Nowe przejście znacznie spowolniło ruch i zwiększyło bezpieczeństwo w tym miejscu - powiedział wójt.

Jak podkreślali radni powiatowi, Tomasz Gruszczyński i Zenon Janus, na ulicy Azaliowej panuje dość duży ruch. Szczególnie odczuwalny on jest rano i w godzinach południowych. - W pobliżu jest szkoła, dlatego tym przejściem przechodzą również dzieci. Nieopodal jest duży sklep spożywczy, ścieżka rowerowa i znajduje się Dom Pomocy Społecznej - powiedział Tomasz Gruszczyński.