Komisje: Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom oraz Dróg, Komunikacji i Budownictwa obradowały przed sesją Rady Powiatu w Kielcach.

Obrady komisji zdominował jeden temat - program naprawczy Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Najwięcej mówiono o tym podczas Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Przewodniczyła jej radna Irena Gmyr. To były długie i merytoryczne obrady.

W posiedzeniu uczestniczyli: Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Moskwa, skarbnik powiatu, która przedstawiła radnym projekty uchwał związanych z finansami powiatu.

Program naprawczy Szpitala Powiatowego w Chmielniku przedstawił dyrektor tej jednostki Grzegorz Piwko. Obecni byli także dyrektorzy pozostałych szpitali Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach dyrektor Rafał Szpak oraz Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzostkiewicz.

Dyrektor Grzegorz Piwko przedstawił radnym szczegółową ocenę sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Mówił o rosnących kosztach utrzymania jednostki. - Planujemy wprowadzić zabiegi kolonoskopowe i planujemy zabiegi medycyny pielęgnacyjnej. Chcemy wysokie koszty zniwelować. W przyszłym roku planujemy zakup tomografu komputerowego. Obecnie zlecamy od 30 do 40 badań tomografem. Dzięki niemu będziemy lepiej diagnozować pacjentów - wyliczał dyrektor.

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedstawili pozostali dyrektorzy placówek medycznych. - Staramy się wprowadzać nielimitowane porady we wszystkich poradniach - mówił Rafał Szpak.

- Sytuacja szpitala jest nieciekawa. Plan naprawy wynika z tego, że na koniec 2021 roku było 180 tysięcy straty. Szpital nie bilansuje się. Próbujemy przeciwdziałać temu. Podwyżki, które są odczuwalne każdego dnia, mocno odbijają się na sytuacji szpitala - powiedział o szpitalu w Chmielniku członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk. - Pomimo tego, że działania szpitala są poprawne, nie przekłada się to na jego sytuację finansową, która jest bardzo trudna.

Radni wnioskowali, by na posiedzenie komisji zaprosić Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzatę Kiebzak.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu skupiła się głównie na wyjaśnieniu aktualnej sytuacji majątku po dawnym MOW w Rembowie. Radny Zenon Janus chciał wiedzieć, kiedy zakończy się postępowanie w sprawie wynajęcie budynków po MOW. Na pytania odpowiadał dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk.

- Obecnie postepowanie prowadzone jest w trybie przetargowym. Wcześniej długo czekaliśmy aż Rada Gminy w Rakowie podejmie uchwały w tej sprawie - wyjaśnił dyrektor.

Z kolei Józef Szczepańczyk dopytywał o dwie drogi, których realizacja została przesunięta na kolejnych rok. Chodzi o inwestycję w Jaworzni - Łaziska i drogę w Bilczy. Z koli na jego pytania odpowiadał dyrektor PZD w Kielcach Zbigniew Wróbel.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Samorządu skupiła się na sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Dyrektor Magdalena Karwat - Kasińska: - Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla powiatu kieleckiego został ustalony na poziomie 950 tys. zł. PUP ogłosił kilka naborów wniosków o przyznanie dofinansowania kształcenia ustawicznego. Zainteresowanie pracodawców było ogromne. Wnioskowali głownie o szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, dla robotników budowlanych, spawaczy, ale również dla fryzjerek i kosmetyczek. W ramach limitu podstawowego KFS z różnych form kształcenia skorzystało blisko 400 osób. Dostrzegając ogromne potrzeby pracodawców aplikowaliśmy po kolejne pieniądze z rezerwy. Otrzymaliśmy 420 tys. zł.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. Na tej komisji członek zarządu Stefan Bąk przybliżył radnym na jakim etapie jest budowa rodzinnych domów dziecka.

- Chcemy postawić 4 budynki postawić, na które pozyskaliśmy 4 mln. zł. W jednym pomieściła by się rodzina z 10 dzieci. Obecnie mamy 28 dzieci porozrzucane w różnych miejscach. Obecnie płacimy 1100 zł za dziecko na miesiąc. Dodatkowo rodzina otrzymuje 500 plus. My jako samorząd płacimy za wynajem, węgiel, koszty energii - wyjaśnił Stefan Bąk.

Jak dodaje Stefan Bąk, nowe obiekty służyłby dzieciom i ich dobru. - Dostaliśmy działkę w Łagowie - dodał. Członek Zarządu odniósł się także do sytuacji finansowej trzech lecznic. - Niestety, ze względu na podwyżki dla pielęgniarek, zamiast dobrych rzeczy, zrobiło się coś negatywnego. W tej chwili dyrektor szpitala w Chmielniku ma realizować program naprawczy. Szpital ten ma straty w wysokości minus 1 mln 845 tys. zł. Zdecydowanie w gorszej sytacji jest lecznica przy Prostej, tam wynik finansowy jest na poziomie ponad 2,5 mln zł. W Powiatowym Centrum Usług Medycznych to kwota minus 572 tys. zł.

Na komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa radni skupili się na inwestycjach drogowych. Pytali o przesuwane na kolejny rok inwestycje w Jaworzni - Łaziska czy Bilczy. Radny Krzysztof Soboń pytał o to, czy jest wyłoniony wykonawca na koszenie traw.