Do 19 lutego można składać wnioski do nowej edycji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029.
Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu "Maluch+" będzie obejmować lata 2022-2029.
Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.
Program skierowany jest w szczególności do wszystkich gmin, a w drugiej kolejności do innych podmiotów, które tworzą miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucji publicznych i współpracujących z nimi podmiotów. Ze środków programu Maluch+ ufundowane będą działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wnioski można składać elektronicznie:
- w przypadku gminy - za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
- w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst - za pośrednictwem formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).
Co ważne wniosek musi być złożony, a nie tylko rozpoczęty. Wnioski należy składać do 19 lutego 2023 r. Następnie ocenę wniosków będą przeprowadzać pracownicy urzędów wojewódzkich od 20 lutego do 17 marca 2023 r. Do 28 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Łączny budżet przeznaczony na program to 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS (ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1, 7 mld zł, ze środków FERS. Program finansowany jest w kwocie prawie 3,8 mld zł, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego). Zaplanowany budżet pozwoli zwiększyć liczbę miejsc o dodatkowe 102 tys. W edycji programu gminy mają trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Środki można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale i na zakup lub montaż wyposażenia.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu wnioskowania o wsparcie finansowe w ramach programu dostępne są: https://ir.kielce.uw.gov.pl/.../programy-rzadowe-i.../maluch, https://www.gov.pl/.../programy-i-projekty-program-maluch
Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.