W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. Ponieważ wypadło w Dniu Kobiet nie zabrakło życzeń dla Pań, a także występów artystycznych, które umiliły spotkanie seniorów.

Radę Seniorów otworzył starosta kielecki Mirosław Gębski i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Obecny był także członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher.

Zgromadzonych powitał przewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Witold Comber. Wszyscy złożyli serdeczne życzenia Paniom z okazji Dnia Kobiet.

Podczas posiedzenia prelekcję pt. "Wpływ terapii zajęciowej na zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów" przedstawiła kierownik Klubu Seniora w Piekoszowie - Katarzyna Nawrocka.

O Powiatowym Dniu Seniora, która odbędzie się 28 maja w miejscowości Rudki w gminie Nowa Słupia opowiadał członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Barwnym akcentem posiedzenia Rady Seniorów były występy artystyczne. Zabawną scenkę wielopokoleniową "Niby po polsku a jednak..." przedstawił Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie. Kolorowymi strojami i żywiołową muzyką wyróżniał się zespół "Z Taborem" z Piekoszowa. Swoje talenty muzyczne zaprezentował także zespół "Braters". Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Panie dostały kwiaty i drobne upominki z okazji Dnia Kobiet.