Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 62

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 23:56 dnia 09.03.2023 do godz. 12:00 dnia 10.03.2023

Obszar: Czarna Nida, Czarna wraz ze zb. Chańcza (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Czarnej (Łagowica) oraz Czarnej Nidy spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Dariusz Witkowski