Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 27

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 19.05.2023

Obszar: zlewnia Pilicy do Zb. Sulejów (śląskie, świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni górnej Pilicy przewiduje się wzrosty stanu wody, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Wąsoszu i na Czarnej w Januszewicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Anita Banaszek