Już 2 czerwca odbędzie się rajd szkół podstawowych, mających patronów związanych z Armią Krajową z terenu województwa świętokrzyskiego. W trasę wyruszą uczniowie klas VI-VIII.

Rajd poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy. Młodzi piechurzy wyruszą 2 czerwca o godz. 9.00 sprzed Hali Sportowej w Suchedniowie, a następnie przemaszerują szlakiem niebieskim w stronę Michniowa, gdzie zwiedzą Muzeum Martyrologii Wsi Polskich. Stąd przejdą do Rezerwatu Kamień Michniowski, a potem przemaszerują Górą Św. Barbary skąd rozciąga się piękny widok na Pasmo Klonowskie. Podsumowanie rajdu zaplanowano w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym.

Celem rajdu jest między innymi zdobycie przez uczniów wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem świętokrzyskiego. To także spotkanie z ,żywą historią” zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie z okazji 80. rocznicy Pacyfikacji Michniowa.

Rajd ma także popularyzować turystykę pieszą, promować walory krajobrazowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W ramach rajdu grupy szkolne przygotowują plakat, tematycznie związanym z bohaterami Armii Krajowej, na temat ,,Nie można zapomnieć …1943-2023”. Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa.

Organizatorami Rajdu są: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Nadleśnictwo Suchedniów, Muzeum Wsi Kieleckiej.

Udział w rajdzie należy potwierdzić pisemnym zgłoszeniem na adres e-mail: do dnia 25 maja br.