W Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisano umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Miasta i Gminy Łopuszno. Dotacja będzie przeznaczona na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie.

Promesę o wartości 20 tys. zł wręczył starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wicestarosta Tomasz Pleban - burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Irenie Marcisz, której towarzyszyła skarbnik Teresa Poświat.

Jak zaznaczył na wstępie starosta, samorząd powiatu kieleckiego od lat wspiera finansowo zakup i doposażanie wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
- To już kolejne nasze wsparcie dla OSP. Wcześniej przekazaliśmy dotacje dla trzech gmin. Myślę, że w przyszłym roku to wsparcie będziemy kontynuować i pozostałe gminy, które zdecydują się na zakup nowych samochodów dla swoich OSP będą także mogły liczyć na takie dofinansowanie - zapewniał starosta.

- Od dwóch lat prowadzimy program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest również duże wsparcie OSP w kwestii pozyskiwania wozów ratowniczo - gaśniczych z programów rządowych, w związku z tym Zarząd, ale również Rada Powiatu podjęła takie działania, które mają uczynić pozyskiwanie takiego finansowania łatwiejszym, a nie jest ono proste. Co roku przyznajemy ponad 100 tysięcy złotych na wsparcie OSP - mówił wicestarosta Tomasz Pleban.

Za przyznane środki podziękowała burmistrz Łopuszna - Jak wiemy bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych obszarów pracy samorządu. Aktualnie jesteśmy w trakcie kompletowania finansowego na zakup samochodu ciężkiego dla jednostki straży pożarnej w Łopusznie. Dzięki współpracy z panem starostą kieleckim Mirosławem Gębskim jesteśmy już bardzo blisko sfinalizowania zakupu tego pojazdu. W imieniu wdzięcznych mieszkańców składam ogromne podziękowania - mówiła Irena
Marcisz.


W 2023 roku Starostwo Powiatowe w Kielcach udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla:
- UG Raków z przeznaczeniem dla OSP Ociesęki - kwota 20 tys. zł,
- UG Masłów z przeznaczeniem dla OSP Mąchocice Kapitulne - kwota 20 tys. zł,
- UMiG Daleszyce z przeznaczeniem dla OSP Cisów - kwota 20 tys. zł.