TERMINARZ

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

25.09.2023r.

(poniedziałek)

14.15

335

2.

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

26.09.2023r.

(wtorek)

10.00

Dyrektor PZD w Kielcach

231

3.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

(wspólne posiedzenie)

26.09.2023r.

(wtorek)

13.00

335

4.

Komisja Budżetu i Finansów

26.09.2023r.

(wtorek)

13.00

231

5.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

26.09.2023r.

(wtorek)

14.00

Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

335

6.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

26.09.2023r.

(wtorek

14.00

231

Sesja Rady Powiatu - 27.09.2023r. (środa) godz. 16.00, sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)