Tłumy wiernych zebrały się 17 września na Świętym Krzyżu. Dobiegły końca uroczystości odpustowych w najstarszym polskim sanktuarium. Sumie sprawowanej na ołtarzu polowym przewodniczył o. Szymon Hiżycki OSB z Tyńca.

W tym wzniosłym i niezwykle ważnym święcie religijnym brał udział Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Przez cały tydzień wierni modlili się na Górze Krzyża. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Eucharystycznym celebracjom towarzyszyła honorowa asysta Rycerzy Jana Pawła II.

W dniu podsumowującym obchody odpustowe wystąpiła Orkiestra Koncertowa „Victoria” z Rembertowa, która wraz z solistami uświetniła liturgię a po mszy zaprezentowała krótki koncert.