28 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się konkurs, który ma na celu promowanie wartości patriotycznych i historycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia. Zgłoszenia należy składać do 13 października. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta kielecki Mirosław Gębski.

Organizatorami przeglądu są: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach. Konkurs jest okazją do sprawdzenia swoich predyspozycji scenicznych oraz umiejętności wokalnych. Uczestnicy wykonują dwa utwory z tekstem o charakterze patriotycznym. Obydwa utwory muszą być polskich kompozytorów, z polskim tekstem. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Utwory muszą być wykonywane ze śpiewem na żywo, z towarzyszeniem akompaniamentu instrumentalnego lub podkładu.

Cele przeglądu:

- Wspieranie postaw patriotycznych w społeczeństwie

- Budowanie i pogłębianie tożsamości narodowej

- Popularyzacja pieśni patriotycznych

- Rozwijanie wrażliwości muzycznych

- Wzbogacanie oferty kulturalnej regionu.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli w następujących kategoriach wiekowych:

- dzieci 10-15 lat

- młodzież 15-20 lat

- dorośli powyżej 21 roku życia.

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie: soliści - wokaliści.

Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje rejonowe odbędą się:

- 21 października 2023r. (sobota) godz. 10:00, Centrum Kultury w Jędrzejowie,

- 22 października 2023r. (niedziela) godz. 10:00, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach,

- Konkurs finałowy: 28 października 2023r. (sobota) godz. 9:00, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kultury WDK, tel. 41 365 51 34.