W piątek 27. Października obradowała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu. Zebrali się radni powiatowi na czele z Łukaszem Woźniakiem - przewodniczącym komisji. Na obradachn obecni byli również wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz skarbnik powiatu - Anna Moskwa.

Na początku obrad komisji skarbnik powiatu Anna Moska przedstawiła zebranym zmiany w budżecie. Mowa była m.in. o dotacjach celowych na remonty zabytków, czy stypendiach sportowych.

Radny Zenon Janus zapytał - jaką subwencję otrzymał Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w roku szkolnym 2023/2024. Wicestarosta Tomasz Pleban odpowiedział - wszelką dokumentację i szczegółowe informacje na ten temat zostaną przygotowane na poniedziałkową sesję Rady Powiatu. Jednak wychodzimy cały czas na plus. Z tego działu mamy też na inne niepubliczne podmioty. Wszystkie subwencje mamy większe niż dotacje - poinformował.

Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas komisji było przyznanie wsparcia finansowego dla gminy Miedziana Góra oraz kwoty jaka zostanie przyznana na ten cel.

Omawiane były także finanse naszych powiatowych jednostek medycznych, tj. Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Samorząd Powiatowy stara się wspierać finansowo te placówki. - My w tej kadencji skupiliśmy się na pozyskiwaniu dotacji na te jednostki medyczne, na szczęście nam się to udało - zaświadcza wicestarosta Pleban.

W kwestii rozbudowy szpitala w Chmielniku, powiat kielecki uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 mln. w przyszłości będzie do podjęcia decyzja o środkach własnych, które musimy zabezpieczyć na ten cel. Na ten moment rozważamy różne strategie finansowania tej rozbudowy - dodaje wicestarosta.

Po omówieniu wszystkich punktów znajdujących się w porządku obrad Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Powiatu, przewodniczący Łukasz Woźniak podziękował kworum za obecność i zamknął obrady komisji.