Starosta kielecki Mirosław Gębski jako jedyny samorządowiec z powiatu kieleckiego został wyróżniony zaszczytną nominacją do nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci” w kategorii indywidualnej, za zaangażowanie oraz wieloletnią działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Nagroda „Świętokrzyski Anioł Dobroci” ustanowiona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest wyrazem szacunku i uznania za trud i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Nagroda przyznawana jest w 2 kategoriach: indywidualnej - przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz zespołowej - jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.


Starosta kielecki Mirosław Gębski znalazł się wśród 2 samorządowców nominowanych do tej prestiżowej nagrody, jako jedyny z powiatu kieleckiego. Dziś, 20 listopada podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odebrał zaszczytną nominację do nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci".


Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych gratulacji i wyrazów uznania dla starosty kieleckiego Mirosława Gębski, który od wielu lat wykazuje się pełnym zaangażowaniem nie tylko w sprawy mieszkańców powiatu kieleckiego ale udowadnia swoją postawą, że chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, stanowi dla niego bardzo ważna kwestię.


Starosta aktywnie angażuje się w organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Mirosław Gębski jest pomysłodawcą „Bożonarodzeniowej Paczki dla Rodaka na Wileńszczyźnie” oraz „Wielkanocnej Paczki dla Rodaka na Wileńszczyźnie”. Dzięki jego charyzmie, w akcje zaangażowali się nie tylko pracownicy Starostwa Powiatowego w Kielcach ale również jednostki podległe, samorządowcy z terenu całego powiatu, kluby, stowarzyszenia, a nawet Rady Seniorów. W ramach koleżeńskich zbiórek prowadzonych z inicjatywy Mirosława Gębskiego udało się zebrać w sumie prawie 4 tony żywności, które zostały zawiezione przez Starostę do najbardziej potrzebujących, ubogich polskich rodzin i osób starszych, zamieszkujących rejon solecznicki znajdujący się na południu Litwy, tuż przy granicy z Białorusią.


W związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością niesienia pomocy i wsparcia zarówno uchodźcom jak i obrońcom napadniętego państwa, Rada Powiatu w Kielcach podjęła uchwałę nr LV/9/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu w miejscowości Sołonka w Obwodzie Lwowskim na terytorium Ukrainy. Dzięki temu Starosta Kielecki dostarczył potrzebującym zakupione agregaty prądotwórcze i powerbanki z zasilaniem fotowoltaicznym, które ułatwiły przetrwanie w warunkach zimowych obywatelom Ukrainy pozbawionym energii elektrycznej w wyniku działań wojennych. Agregaty mogą również zostać wykorzystane w czasie prac budowlanych przy odbudowie zniszczeń wojennych.


Ponadto Starosta Kielecki organizował liczne zbiórki humanitarne dla ludności Ukrainy m. in. dostarczył dary takie jak koce, śpiwory, poduszki, kołdry, pościel, materace, środki higieniczne, artykuły dla dzieci i niemowląt, artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, a także materiały opatrunkowe do graniczącego z Ukrainą powiatu jarosławskiego na Podkarpaciu, odpowiedzialnego za dalszą redystrybucję produktów potrzebującym. Dary w postaci: żywności długoterminowej, środków czystości, produktów higienicznych, artykułów dla dzieci, słodyczy trafiały również do uchodźców ulokowanych w powiatowych szkolnych schroniskach młodzieżowych w Chęcinach, Mąchocicach Scholasterii, Łagowie i Nowej Słupi. Powiat Kielecki udostępnił w sumie 380 miejsc, w których zostali umieszczeni obywatele Ukrainy, uciekający ze swojego kraju przed wojną.
W trakcie trwania kadencji obecnego Zarządu, Mirosław Gębski jako jego przewodniczący poparł swoim głosem 39 uchwał mających na celu przekazanie pomocy dla pogorzelców. Zarząd Powiatu pod jego przewodnictwem przekazał również 40 tys. zł na wsparcie funkcjonowania Domu Samotnej matki w Wiernej Rzece (gm. Piekoszów).


Oprócz ogromnego zaangażowania w pracę związaną z pełnieniem funkcji Starosty, Mirosław Gębski zawsze znajduje czas by wspierać i aktywnie uczestniczyć w akcjach organizowanych chociażby przez Caritas Diecezji Kieleckiej, czy „Szlachetną Paczkę”. Dzięki jego pomocy Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz jednostki podległe włączyły się w akcję organizowaną przez Fundację Polskich Wartości pod nazwą „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” oraz w X edycję „Paczki dla Bohatera”, dzięki której kombatanci z terenu powiatu kieleckiego otrzymali dary na święta.


W niezwykle trudnym, dla wszystkich Polaków okresie pandemii wirusa SARS-CoV2 Mirosław Gębski wykazał się skutecznością, dzięki czemu Powiat Kielecki okazał się jednostką samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, która pozyskała najwięcej środków zewnętrznych przeznaczonych na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii Covid-19 (ponad 6 mln zł dofinansowania unijnego). Pozostając odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie systemu edukacji oraz zdając sobie sprawę z ograniczeń sprzętowych z jakimi borykają się zarówno powiatowe placówki oświatowe jak i ich podopieczni przyczynił się do zakupu 39 laptopów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów, w celu ułatwienia im odbywania zajęć edukacyjnych w trybie online.


Starosta Kielecki głęboko zaangażowany w sprawy Polaków na Wileńszczyźnie, w 2019 r. zorganizował wakacje na terenie powiatu kieleckiego podczas których wypoczywała grupa młodzieży szkolnej z Mościszek. Przyjazd młodzieży miał na celu pogłębienie patriotyzmu i miłości do Polski.

Fot: Radio Kielce