W dniu 5 grudnia 2023 r. obradowali radni podczas Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Posiedzeniu komisji przewodniczyła Irena Gmyr.

W obradach uczestniczyli również: Stefan Bąk członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Anna Moskwa skarbnik powiatu, Dominika Kąsek dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Anna Florczyk-Bielna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wojciech Kołodziejczyk dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju, Artur Dudzic dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu, Grzegorz Piwko dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz Rafał Szpak dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

Na początku skarbnik powiatu Anna Moskwa przedstawiła zgromadzonym zmiany w budżecie powiatu.

Dyrektor Dudzic poinformował wszystkich o nowych przepisach związanych z rejestracją pojazdu, a co za tym idzie zwiększenia stanowisk obsługujących petentów zarówno w budynku starostwa, jak i filiach Wydziału Transportu i Komunikacji.

Radni obradowali na tematy przyznania dotacji dla trzech zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: dla Parafii p.w. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”, dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie na realizację zadania pn. „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie” oraz dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach na realizację zadania pn. „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”,

Dyrektor PCPR poinformowała o zmianach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2023 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dyrektorzy placówek medycznych poinformowali Komisję o obecnym stanie Szpitala w Chmielniku oraz ŚCMiN w Kielcach. Radni obradowali nad umorzeniem należności Powiatu Kieleckiego dla tych ośrodków medycznych.

Poruszony został również temat wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego obowiązujących w 2024 r.,

Po zakończeniu obrad przewodnicząca Irena Gmyr podziękowała członkom komisji oraz wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła zebranie.