Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: Narada świętokrzyskiej policji
Rezultaty pracy naszych stróżów prawa zasługują na uznanie - to główny przekaz, jaki płynie z ostatniej narady kierownictwa policji województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu tym uczestniczył również sam wojewoda, który nie szczędził pochwał funkcjonariuszom za ich zaangażowanie i efektywność.
  • Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk pochwalił policję za wyniki w 2023 roku.
  • Komendant wojewódzki policji w Kielcach, insp. Grzegorz Napiórkowski, wyraził dumę z osiągnięć policjantów.
  • Odbywająca się w Sielpi narada służyła podsumowaniu wyników i planowaniu przyszłych działań.

Spotkanie, które odbyło się w malowniczej Sielpi, stało się areną wymiany doświadczeń i analizy dotychczasowych działań. To ważny moment dla funkcjonariuszy, aby z perspektywy czasu spojrzeć na swoją pracę i nakreślić kierunki dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

"Cieszą wyniki prezentowane w statystykach świętokrzyskiej policji. Gratuluję imponujących inwestycji, zaangażowania, które służy nie tylko w waszej pracy ale również nam, obywatelom" – powiedział wojewoda Józef Bryk.

Porównując wyniki pracy świętokrzyskich stróżów prawa z resztą kraju, można zauważyć, że mamy wiele powodów do dumy. "Porównując to z resztą kraju, nie mamy się czego wstydzić" – stwierdził insp. Grzegorz Napiórkowski, przedstawiając efekty działań podległych mu jednostek.

W kontekście tych pozytywnych rezultatów, warto wspomnieć o imponujących inwestycjach, które nieustannie modernizują służby i wpływają na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. To obrazuje, jak solidne fundamenty stawia świętokrzyska policja na rzecz ochrony i serwisu dla społeczności, w której funkcjonuje.

Podsumowanie roku to również czas, aby docenić codzienną służbę policjantów, którzy z poświęceniem wypełniają swoje obowiązki. Ich praca często pozostaje niezauważalna dla oka przeciętnego obywatela, a jest fundamentem dla poczucia bezpieczeństwa w regionie.


Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach