NATO rozpoczyna ogromne ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 w Europie Środkowej
W obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa, Polska razem z sojuszniczymi siłami NATO, rozpoczęła kluczowe ćwiczenia wojskowe DRAGON-24, stanowiące część większych manewrów STEADFAST DEFENDER-24. Jest to nie tylko test gotowości obronnej, ale także demonstracja solidarności międzynarodowej w dążeniu do zachowania pokoju. Oto co mieszkańcy powinni wiedzieć o tych ćwiczeniach.
  1. STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) to seria ćwiczeń NATO odbywających się w Europie Środkowej z udziałem ok. 90 000 żołnierzy.
  2. Polska pełni rolę państwa-gospodarza dla znacznej liczby żołnierzy i sprzętu w ramach STDE-24.
  3. Ćwiczenia DRAGON-24 (DR-24), będące częścią STDE-24, rozpoczęły się 26 lutego 2024 r.
  4. Cel ćwiczeń to sprawdzenie zdolności do odstraszania i obrony przed potencjalnym atakiem na państwa NATO.
  5. Żołnierze pracują nad podniesieniem umiejętności i gotowości do działania.
  6. Od 12 lutego obserwowany jest wzmożony ruch kolumn wojskowych na terenie całego kraju.
  7. Ćwiczenia obejmują również działania w terenie przygodnym, co zwiększa realizm szkolenia.
  8. Zaleca się niepublikowanie w sieci informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu i obronności Polski.
  9. Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu.

W tych niepewnych czasach, gdy echo konfliktów i napięć rozbrzmiewa na arenie międzynarodowej, Polska i jej sojusznicy z NATO przypominają o znaczeniu gotowości obronnej i współpracy. Ćwiczenia DRAGON-24, będące integralną częścią operacji STEADFAST DEFENDER-24, stanowią wyraz zaangażowania w budowanie silnej, zdolnej do obrony i odstraszania sojuszu.

Ważne jest, aby mieszkańcy naszego kraju byli świadomi, że wzmożone ruchy wojskowe, obserwowane od początku lutego, są częścią planowanych ćwiczeń mających na celu zwiększenie gotowości operacyjnej. Równie istotne jest podkreślenie, że każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa narodowego, zachowując ostrożność w publikowaniu informacji, które mogłyby ujawnić ważne z punktu widzenia obronności dane.

Przypominamy również, iż ćwiczenia te są o charakterze defensywnym. Nie stanowią one zagrożenia ani wyrazu agresji wobec innego państwa. Jest to wyłącznie przygotowanie do obrony, które w obecnych czasach jest nie tylko koniecznością, ale i obowiązkiem każdego sojuszu dążącego do zachowania międzynarodowego pokoju i stabilności.

W tych wyjątkowych dniach, gdy żołnierze z różnych krajów współpracują na naszej ziemi, pokazujemy, że solidarność i wspólne działanie są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju w Europie i na świecie. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich przypomnieniem o wartościach, na których opiera się Sojusz Północnoatlantycki.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Kielcach