Straż Miejska w Kielcach atakuje smog: rusza kampania
Kielce włączają się w walkę o czyste powietrze z inicjatywą "Nie rób zadymy". Nowa kampania społeczna prowadzona przez Straż Miejską pod patronatem prezydenta miasta ma na celu edukację i zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej smogu i jego negatywnych wpływów na zdrowie.
  1. Pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce rozpoczęła się kampania "Nie rób zadymy", mająca na celu edukację mieszkańców w zakresie walki ze smogiem.
  2. Spot edukacyjny kampanii został zaprezentowany publicznie z udziałem wiceprezydenta Marcin Chłodnickiego oraz uczniów z kieleckich szkół.
  3. Komendant Straży Miejskiej, Aneta Litwin, podkreśliła, że kampania ma na celu uświadomienie, iż każdy ma wpływ na jakość powietrza poprzez proekologiczne zachowania.
  4. Straż Miejska przeprowadziła kontrole palenisk i jakości powietrza, wykorzystując do tego drony.
  5. Wiceprezydent Marcin Chłodnicki wskazał na wagę działań edukacyjnych prowadzonych przez Straż Miejską w kontekście zdrowia i jakości życia mieszkańców.
  6. Kampania będzie kontynuowana w szkołach oraz podczas innych wydarzeń proekologicznych.

Starania o czyste powietrze w Kielcach nabierają nowego wymiaru. W obliczu rosnącego problemu smogu, który stanowi zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla zdrowia mieszkańców, miasto podjęło decyzję o uruchomieniu kampanii społecznej "Nie rób zadymy". To inicjatywa edukacyjna, która ma na celu przypomnienie o odpowiedzialności każdego z nas za jakość powietrza, którym oddychamy.

"Ten przewrotny tytuł ma nawiązywać do tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to jakim powietrzem oddychamy, dlatego że zachowania proekologiczne powinny być kształtowane już od najmłodszych lat." - mówi Aneta Litwin, komendant Straży Miejskiej, podkreślając, że zadaniem kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Podczas oficjalnej premiery spotu, która odbyła się z udziałem lokalnych władz i młodzieży, przedstawiono główne cele i założenia kampanii. Nie zabrakło też informacji o dotychczasowych działaniach Straży Miejskiej, które obejmowały kontrole palenisk oraz monitoring jakości powietrza przy pomocy nowoczesnych technologii, takich jak drony.

"Zdrowie i jakość życia są najważniejsze. Sam fakt, że Straż Miejska obok tych „twardych” działań interwencyjnych, prowadzi również te edukacyjne, uświadamiające. To olbrzymia wartość" - zauważa wiceprezydent Marcin Chłodnicki, podkreślając znaczenie działań prewencyjnych i edukacyjnych w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Kampania "Nie rób zadymy" to istotny krok w kierunku budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Kielc. Poprzez edukację i angażowanie społeczności lokalnej w działania proekologiczne, miasto stawia czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i zdrowia publicznego. To przede wszystkim przypomnienie, że każdy z nas ma wpływ na to, w jakim świecie żyjemy i jakie powietrze oddychamy.


Wg inf z: Urząd Miasta w Kielcach