Urząd Miasta w Kielcach: Nasze miasto wyróżnione jako Kreator Rozwoju dzięki inwestycjom
W naszym mieście zaszły zmiany, które z pewnością będą miały wpływ na przyszłość edukacji zawodowej. Dzięki europejskim funduszom udało się zrealizować projekt, który nie tylko otwiera nowe możliwości dla młodzieży, ale również wzmacnia pozycję naszego miasta jako centrum edukacyjnego. Przedstawiamy szczegóły tej inspirującej inwestycji.
  1. Wyróżnienie dla gminy w kategorii Inwestycja miejska za realizację projektu edukacyjnego.
  2. Budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego.
  3. Główny cel: zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego i rozwój potencjału edukacyjnego.
  4. Wartość projektu wynosi 49 mln 107 tys. zł, z czego 31 mln 455 tys. zł to dofinansowanie z UE.

W ramach ostatnich działań na rzecz rozwoju edukacyjnego, nasze miasto podjęło się znaczącego projektu, który ma na celu nie tylko rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego, ale również otwarcie nowych perspektyw dla przyszłych pokoleń. Projekt ten, dotyczący budowy oraz wyposażenia Centrum Kształcenia Zawodowego, został wysoko oceniony i doceniony na arenie regionalnej, co zaowocowało prestiżowym wyróżnieniem.

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła stworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnorodnych funkcjach, co przekłada się na znaczące zwiększenie jakości oferty edukacyjnej. Z myślą o przyszłych użytkownikach, dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło na wyposażenie pracowni w nowoczesne narzędzia i technologie, co jest kluczowe z punktu widzenia praktycznej nauki zawodu.

Głównym zamierzeniem tego projektu było nie tylko dostarczenie nowoczesnej infrastruktury, ale również zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego. Wspieranie edukacji ustawicznej oraz rozwój potencjału edukacyjnego naszego miasta i jego obszaru funkcjonalnego, mają w długoterminowej perspektywie przyczynić się do wzrostu kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz ich konkurencyjności na rynku pracy. Dzięki realizacji projektu, grupa docelowa, licząca 500 uczniów i słuchaczy, zyskała dostęp do nowych możliwości edukacyjnych.

Wartość całkowita projektu wyniosła 49 mln 107 tys. zł, z czego znacząca część, czyli 31 mln 455 tys. zł, pochodziła z dofinansowania Unii Europejskiej. Jest to dowód na to, jak ważne jest wykorzystywanie funduszy europejskich w celu rozwoju lokalnych społeczności oraz infrastruktury edukacyjnej.


Źródło: Urząd Miasta w Kielcach