Nowe możliwości opieki nad najmłodszymi dzięki wsparciu Urzędu Wojewódzkiego
W obliczu wyzwań współczesnej rodziny, rządowy program "Maluch+" przechodzi metamorfozę, obiecując wsparcie i rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi. Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie dostępności, ale także jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3. Czy nowe środki i podejście przyniosą oczekiwane owoce?
  1. Podniesienie kwoty dofinansowania dla gmin z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na nowe miejsce opieki.
  2. Możliwość zwiększenia środków dla gmin z wcześniejszym dofinansowaniem.
  3. Wprowadzenie kryterium gotowości instytucji do przyjęcia dzieci.
  4. 46% gmin w województwie świętokrzyskim to "białe plamy" w dostępności miejsc opieki.

Rządowe inicjatywy na rzecz rodzin z małymi dziećmi zawsze wzbudzają emocje i dyskusje, tym bardziej, gdy dotyczą one tak kluczowej kwestii, jak dostęp do opieki nad najmłodszymi. Program "Maluch+", od lat wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, przechodzi znaczące zmiany, które mają na celu nie tylko zwiększenie liczby miejsc, ale także podniesienie standardów opieki.

Jak podkreślała podczas spotkania z samorządowcami Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, głównym celem jest zapewnienie, by żadna gmina w Polsce nie była pozbawiona dostępu do tego typu opieki. "Jako ministerstwo jesteśmy przekonani, że zagwarantowanie dostępu do opieki wczesnodziecięcej to spowodowanie, że rodzic ma wybór, a na tym bardzo nam zależy," mówiła Gajewska, podkreślając potrzebę aktywnego zaangażowania lokalnych władz w proces tworzenia i rozwijania miejsc opieki.

Niepokojące wydają się dane, według których aż 46 procent gmin w województwie świętokrzyskim to tzw. "białe plamy" – obszary, na których brakuje miejsc opieki dla dzieci. To zatrważający wskaźnik, który stawia nasz region daleko za średnią krajową. W kontekście tych statystyk, zmiany w programie "Maluch+" wydają się być nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby, ale również inwestycją w lepszą przyszłość naszych społeczności.

Szczegóły dotyczące planowanych zmian były przedmiotem szerokiego dialogu z przedstawicielami samorządów, którzy mieli okazję do dyskusji i zadawania pytań wiceministrze Gajewskiej oraz dyrektorowi departamentu polityki rodzinnej w ministerstwie, Tomaszowi Pactwie. Wspólnie analizowano możliwości i wyzwania, jakie niosą ze sobą zapowiedziane modyfikacje.

Podczas spotkania wyróżniono także 10 gmin, które zasłużyły na podziękowania za utworzenie największej liczby nowych miejsc w żłobkach. To pozytywny przykład, który pokazuje, że mimo wyzwań, z którymi mierzymy się na co dzień, możliwe jest skuteczne działanie na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego regionu.

W obliczu tych zmian, społeczności lokalne stają przed szansą na zdecydowaną poprawę sytuacji rodzin z małymi dziećmi. Wspólne działanie rządu i samorządów, wraz z zaangażowaniem społecznym, może przynieść wymierne efekty, umożliwiając rodzicom większy wybór i dostęp do wysokiej jakości opieki nad ich pociechami.


Urząd Wojewódzki