Arkadiusz Bąk żegna się z MPEC i przechodzi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Epoka zmian w miejskiej energetyce cieplnej nabrała tempa z odchodzącym prezesem Arkadiuszem Bąkiem na czele. Innowacyjność i rozwój infrastrukturalny zyskały nowe oblicze dzięki jego zaangażowaniu oraz współpracy z urzędem miasta. Teraz, gdy Bąk przechodzi do kolejnego rozdziału swojej kariery, spojrzenie skierowane jest na nowe horyzonty pod kierownictwem Arkadiusza Ponikowskiego.
  1. Arkadiusz Bąk po 2,5 roku pracy opuszcza stanowisko prezesa MPEC, kierując się w stronę Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
  2. Podczas swojej kadencji zrealizował kluczowe projekty, w tym podłączenie dwóch dużych szpitali do miejskiej sieci cieplnej oraz budowę magistrali przy Alei Solidarności.
  3. Wprowadzenie kogeneracji otwiera nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa, z wnioskiem o dofinansowanie projektu w wysokości 20 mln zł.
  4. Arkadiusz Ponikowski, doświadczony dyrektor Eksploatacji MPEC, przejmuje stery w przedsiębiorstwie, obiecując kontynuację rozwoju.

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w sposób, w jaki nasze miasto zarządza energią cieplną. Wdrażanie projektów, które nie tylko zwiększają efektywność energetyczną, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, stało się priorytetem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Arkadiusz Bąk, odchodzący prezes MPEC, odniósł się do tych zmian, podkreślając sukcesy, jakie udało mu się osiągnąć. „Dodatkowo rozpoczęliśmy nową epokę w MPEC, czyli kogenerację. Wniosek na dofinansowanie dwóch kogeneratorów w kwocie 20 mln zł jest w tej chwili procedowany” – mówił Bąk, dziękując za współpracę prezydentowi i pracownikom urzędu miasta.

Przyjęcie stanowiska członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Bąka jest dowodem na jego kompetencje i doświadczenie, które teraz zostaną wykorzystane na innym polu działalności. Jego następca, Arkadiusz Ponikowski, przynosi obietnicę kontynuacji pracy nad rozwojem i modernizacją miejskiej infrastruktury energetycznej. Z bogatym doświadczeniem na stanowisku dyrektora Eksploatacji MPEC, Ponikowski jest dobrze przygotowany do prowadzenia przedsiębiorstwa przez kolejne lata transformacji energetycznej.

Zmiany kadrowe na wysokich stanowiskach są naturalną częścią rozwoju każdej organizacji. W przypadku MPEC, te zmiany są świadectwem dynamiki i ciągłego dążenia do doskonalenia. Mieszkańcy mogą spodziewać się, że pod nowym kierownictwem, MPEC będzie kontynuowało swoje misje innowacji i dostarczania wysokiej jakości usług.


Według informacji z: Urząd Miasta w Kielcach