Starostwo Powiatowe zaprasza młodych artystów do konkursu na ekologiczny plakat
Młodzi artyści zaangażowani w ochronę środowiska? To możliwe dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego! Konkurs "Plakat ekologiczny" czeka na kreatywne prace uczniów szkół podstawowych, aby promować ekologiczne postawy i działania.
  1. Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
  2. Jedno dzieło od ucznia, format A3, o tematyce ekologicznej.
  3. Prace należy dostarczyć do 19 kwietnia 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Kielcach.
  4. Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, edukacyjność.

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, młode pokolenie ma szansę wyrazić swoje zaangażowanie w ochronę Ziemi poprzez sztukę. Konkurs "Plakat ekologiczny" to nie tylko możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami na temat środowiska naturalnego, ale również okazja do zwrócenia uwagi społeczności na kluczowe problemy ekologiczne. Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu, który w przemyślany sposób przedstawi wybrane zagadnienie ekologiczne, takie jak recykling, ochrona lasów, czy walka ze zanieczyszczeniem powietrza i wód.

Plakat, jako forma wizualnego przekazu, odgrywa znaczącą rolę w edukacji i informowaniu społeczeństwa. Dlatego istotne jest, by oprócz walorów estetycznych, prace zawierały jasne i mocne przesłanie, skłaniające do refleksji i działania na rzecz środowiska. Starostwo Powiatowe w Kielcach zachęca młodych artystów do wykorzystania swojej kreatywności i pomysłowości, aby stworzyć prace, które zostaną zauważone i które mogą zainspirować zmiany.

Wymogi dotyczące prac konkursowych są jasno określone: format A3, oryginalność, czytelność oraz odpowiednie usztywnienie, by umożliwić ekspozycję na sztaludze. Każdy plakat powinien być również wyraźnie podpisany, zawierając informacje o autorze i jego szkole. To wszystko sprawia, że konkurs staje się nie tylko platformą dla młodych talentów, ale także przestrzenią do wyrażania ważnych idei i wartości.

Ostateczny termin na zgłoszenia to 19 kwietnia 2024 roku, a więc wszyscy zainteresowani powinni już teraz zacząć prace nad swoimi projektami. Niech ten konkurs będzie przypomnieniem, że każdy z nas, niezależnie od wieku, ma wpływ na stan naszej planety i może przyczynić się do jej ochrony.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach