Beata Osmólska-Kaleta znów u steru Poradni w Piekoszowie
Doświadczona pedagog ponownie na czele Powiatowej Poradni w Piekoszowie. W naszej społeczności znów zagościła wiadomość, która niesie ze sobą obietnicę wsparcia i rozwoju dla najmłodszych oraz ich rodziców. Beata Osmólska-Kaleta, uznana specjalistka z długoletnim stażem, po raz kolejny obejmie ster nad Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, dając nadzieję na kontynuację i rozwój istotnych projektów edukacyjnych i terapeutycznych.
  1. Beata Osmólska-Kaleta wybrana na dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kolejną kadencję.
  2. Spotkanie z zarządem powiatu podkreśla znaczenie poradni dla społeczności lokalnej.
  3. Plan rozwoju usług poradni skupiający się na wsparciu dzieci do 3. roku życia i ich rodziców.
  4. Impresyjna kariera Osmólska-Kalety podkreślona licznymi odznaczeniami za zasługi w dziedzinie edukacji i wychowania.

Wybór na dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie padł ponownie na Beatę Osmólska-Kaletę. To decyzja, która zwiastuje dalsze skupienie się na rozwoju wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla najmłodszych mieszkańców naszej społeczności oraz ich rodzin. Zarząd Powiatu w Kielcach, w składzie Mirosław Gębski, Stefan Bąk, Mariusz Ściana, oraz Cezary Majcher, oficjalnie przedstawił wyniki konkursu, jednocześnie deklarując pełne wsparcie dla planów i inicjatyw nowo wybranej dyrektor.

"Mam dużo energii do działania i pomysłów - zapewnia dyrektor Beata Osmólska-Kaleta. - Moim celem jest przede wszystkim wsparcie małych dzieci, do 3 roku życia, które często nie uczęszczają do żłobków, a rodzice nie zawsze mają wiedzę na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z tym chciałabym bardziej rozpropagować poradnię w placówkach służby zdrowia, oraz zaoferować rodzicom tych dzieci wsparcie w postaci terapii logopedycznej, diagnozy rozwoju psychoruchowego, oceny procesów sensorycznych i wsparcia w tym zakresie."

Beata Osmólska-Kaleta jest postacią znaczącą na edukacyjnej mapie regionu, posiadającą 35-letni staż pracy pedagogicznej i bogate doświadczenie zawodowe. Jej edukacja i nieustanne doskonalenie zawodowe, w tym liczne kursy i warsztaty, stanowią solidny fundament dla jej działalności dydaktycznej i terapeutycznej. Pod jej kierownictwem poradnia zyskała nowoczesne gabinety psychologiczno-pedagogiczne, co jeszcze bardziej podniosło jakość oferowanego wsparcia.

Wartość pracy i zaangażowania pani dyrektor została doceniona przez wiele instytucji, co potwierdzają liczne odznaczenia i nagrody. Jej działania na rzecz poradni i lokalnej społeczności edukacyjnej nie tylko przynoszą wymierne korzyści najmłodszym i ich rodzicom, ale również wzmacniają struktury wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w naszym regionie.


Według informacji z: Powiat Kielecki