Świętokrzyskie szkoły i przedszkola z dofinansowaniem na promocję czytelnictwa
Nowa inicjatywa wspierająca czytelnictwo zyskuje na popularności. Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ten zyskał aprobatę wielu placówek oświatowych oraz bibliotek pedagogicznych.
  1. Podpisano umowy na dofinansowanie 81 szkół, 58 przedszkoli i jednej biblioteki.
  2. Łączna kwota dofinansowania wynosi 771 213 zł.
  3. Beneficjenci muszą zapewnić 20% wkładu własnego.
  4. Program nie obejmuje szkół branżowych drugiego stopnia oraz dla dorosłych.

- Z pieniędzy przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skorzysta 81 szkół, 58 placówek wychowania przedszkolnego oraz jedna biblioteka pedagogiczna. Łączna kwota dofinansowania to 771 213,00 zł – poinformował Ireneusz Piasecki, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program ten umożliwia zakup książek, audiobooków oraz ebooków, co znacząco wzbogaca zasoby bibliotek szkolnych i przedszkolnych. Jak podkreśla Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty, każda pomoc zewnętrzna jest niezwykle cenna dla placówek oświatowych. - Książki dzisiaj nie są tanie, więc każda pomoc zewnętrzna dla placówek oświatowych jest wartością dodaną. Z programu mogą korzystać przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Nie dotyczy on szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół dla dorosłych – dodał Łojek.

Program zyskał na popularności również dzięki wsparciu lokalnych społeczności. Dorota Majchrzyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, podkreśla, że inicjatywa ta jest dla jej szkoły niezwykle wartościowa. - Program jest cudowny. Wzbogaca zainteresowania uczniów i pobudza do wielu ciekawych marzeń. Wszyscy wiemy, że biblioteka będzie aktywna tylko wtedy, kiedy dzieci dostaną dostęp do ciekawych książek – stwierdziła Majchrzyk.

Piotr Łojek przypomina również o kluczowych datach związanych z programem. - Do 31 października 2024 roku szkoły i jednostki oświatowe muszą zgłosić do swojego organu prowadzącego zapotrzebowanie poprzez odpowiedni wniosek. Natomiast do 20 listopada 2024 roku organy prowadzące składają wniosek do wojewody – informował Łojek.

Warto dodać, że wnioski poddawane są ocenie zarówno formalnej, jak i merytorycznej. Stan księgozbioru, liczba uczniów oraz działania promujące czytelnictwo to kluczowe kryteria w procesie przyznawania dofinansowania. Placówki, które szczególnie angażują się w promowanie czytelnictwa, mają większe szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa jest doskonałym przykładem na to, jak skutecznie można wspierać edukację i rozwijać zainteresowania młodzieży. Dzięki niemu uczniowie mają dostęp do nowych, interesujących książek, co bez wątpienia przyczyni się do wzrostu poziomu czytelnictwa wśród młodych ludzi.


Na podstawie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach