Rajd edukacyjny „Bliżej geonatury” w gminie Chęciny
Rajd „Bliżej geonatury” w gminie Chęciny przyciągnął 54 uczniów z czterech szkół powiatowych, którzy nie tylko przemierzali malownicze szlaki, ale również rywalizowali w konkursie wiedzy o regionie. Wydarzenie odbyło się 17 maja i było częścią XX Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego.
  1. Rajd zgromadził uczniów z czterech szkół powiatowych.
  2. Trasa obejmowała rezerwat przyrody nieożywionej.
  3. Uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy.
  4. Laureaci otrzymali nagrody sportowo-turystyczne.

Trasa rajdu „Bliżej geonatury” wiodła przez malownicze grzbiety Góry Zamkowej, Góry Beylina i Góry Rzepka. Uczestnicy mieli okazję podziwiać nie tylko piękne widoki, ale również cenne obiekty geologiczne, takie jak wychodnie skał dewońskich i ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Przewodnik rajdu, Michał Poros, Przewodniczący Geoparku Świętokrzyskiego, opowiadał o budowie geologicznej regionu oraz dziedzictwie kulturowym gminy Chęciny.

Rajd był nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale również do zdobywania wiedzy. Uczniowie, pod opieką nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku oraz Łopusznie, przemierzali szlaki, odkrywając chronione siedliska w obszarze Natura 2000. Po ponad dwugodzinnej wędrówce wszyscy dotarli do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie czekał na nich posiłek przy ognisku.

Wicestarosta Kielecki, Tomasz Dulny, wręczył nagrody laureatom konkursu wiedzy, który był integralną częścią rajdu. W rywalizacji najlepsi okazali się uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie: Wiktoria Kowalczyk, Maja Gołda, Emilia Fatalska, Bartłomiej Kaliszewski oraz Martyna Czerwińska z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Tomasz Dulny podziękował również opiekunom za przygotowanie młodzieży do tego wydarzenia.

Geolog Powiatowy, Katarzyna Łątka, oraz pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego, w tym Dorota Skalska i Magdalena Kumor, towarzyszyli młodzieży w tej edukacyjnej przygodzie. W trakcie rajdu, uczniowie odpowiadali na pytania związane z odwiedzanymi miejscami, a na zwycięzców czekały sportowo-turystyczne gadżety.

Rajd „Bliżej geonatury” to doskonały przykład, jak łączyć edukację z aktywnością fizyczną i odkrywaniem lokalnych skarbów przyrody. Takie inicjatywy nie tylko wzbogacają wiedzę uczniów, ale również budują w nich świadomość ekologiczną i szacunek do otaczającej nas natury.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach