SP 27 po raz dziesiąty w projekcie „Postaw na słońce”
Szkoła Podstawowa nr 27 już po raz dziesiąty bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym "Postaw na słońce". Uczniowie z klasy 7d z entuzjazmem realizują zadania konkursowe, walcząc o wysokie miejsca w klasyfikacji.
  1. Projekt "Postaw na słońce" promuje odnawialne źródła energii, szczególnie fotowoltaikę.
  2. Uczniowie klasy 7d aktywnie uczestniczą w działaniach projektu.
  3. Przeprowadzono ankiety i sondy na temat OZE wśród mieszkańców.
  4. Zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne podsumowujące działania.

W bieżącym roku szkolnym (2023/2024) zaangażowani w projekt uczniowie klasy 7d to: Wojciech Stolarczyk, Oliwier Giemza, Michał Potocki, Igor Sańpruch, Maksymilian Horyń, Maciej Krawczyk oraz Franciszek Pisarczyk. Koordynatorem projektu jest nauczyciel fizyki, Małgorzata Drdzeń, z pomocą nauczyciela chemii, Beaty Lubas.

„Postaw na słońce” to inicjatywa Fundacji Banku Ochrony Środowiska, mająca na celu popularyzację wiedzy o odnawialnych źródłach energii, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Ta technologia przekształca energię słoneczną w elektryczną, co jest nie tylko ekologiczne, ale i przyszłościowe. Warto zaznaczyć, że w poprzednich edycjach uczniowie z SP 27 dwukrotnie zajmowali drugie miejsce w II etapie konkursu.

W ramach II etapu projektu, uczniowie przeprowadzili szereg działań mających na celu promocję odnawialnych źródeł energii. Akcje te objęte były honorowym patronatem Prezydenta Miasta. Jednym z głównych działań była ankieta na temat OZE, którą przeprowadzono zarówno w szkole (17 maja 2024 r.), jak i w centrum miasta (16-20 maja 2024 r.). Udział w niej wzięło około 150 osób, z czego 85% znało termin OZE, a 89% zauważało pozytywny wpływ fotowoltaiki na środowisko.

Ponadto, uczniowie zorganizowali sondę uliczną, w której uczestniczyło 15 mieszkańców. Wyniki pokazały, że 89% respondentów znało skrót OZE, a wszyscy potrafili wymienić korzyści wynikające z fotowoltaiki. Dodatkowo, uczniowie rozdawali ulotki informacyjne oraz wystąpili w Radiu Kielce, gdzie opowiadali o projekcie i jego znaczeniu.

Na zakończenie działań promujących OZE, zespół "Skąpani w słońcu" zaplanował warsztaty ekologiczne, które odbędą się 22 maja 2024 r. Na warsztaty zaproszeni zostali elektronicznie rodzice, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego miasta.

Projekt "Postaw na słońce" to doskonała okazja dla młodych ludzi do nauki o odnawialnych źródłach energii oraz aktywnego działania na rzecz środowiska. Takie inicjatywy nie tylko kształcą, ale również inspirują do podejmowania świadomych decyzji w przyszłości.


Urząd Miasta Kielce