Konferencja o pogromach Żydów w Polsce odbędzie się 2 lipca w Kielcach
Już 2 lipca 2024 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbędzie się istotna konferencja naukowa pt. „Colloquium VII: Pogromy ludności żydowskiej w różnych częściach Polski (1945-1946). Podobieństwa i różnice”. Wydarzenie zgromadzi czołowych naukowców z różnych ośrodków akademickich, którzy przyjrzą się trudnym i kontrowersyjnym wydarzeniom z lat powojennych, mającym wpływ na relacje polsko-żydowskie.

Znaczenie interdyscyplinarnych badań nad antysemityzmem i przemocą wobec Żydów

Holocaust i zajścia antyżydowskie po 1945 roku nadal silnie oddziałują na wzajemne stosunki między Polakami a Żydami. Szczególnie symboliczne znaczenie ma pogrom Żydów, który miał miejsce 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Wydarzenia te są przedmiotem licznych sporów i generują żywe dyskusje oraz skrajne emocje. Organizatorzy konferencji podkreślają konieczność podejścia interdyscyplinarnego do badań nad antysemityzmem i przemocą wobec Żydów. Referenci będą starali się wyjść poza jednoznaczne oceny, prezentując złożoność historii w sposób wielowymiarowy.

Organizatorzy i partnerzy konferencji

Konferencja "Colloquium VII" jest organizowana przez kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydarzenie to odbywa się w ramach cyklu konferencji poświęconych relacjom polsko-żydowskim w XX wieku, zatytułowanego „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - kontrowersje - perspektywy”. Partnerstwo tych dwóch instytucji naukowych gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i różnorodność perspektyw prezentowanych podczas obrad.

Szczegółowy program konferencji i prezentacje naukowe

Obrady rozpoczną się o godzinie 17:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach. Moderator, dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, otworzy sesję, a następnie wystąpią prelegenci z różnych ośrodków akademickich:

  • 17.15 - 17.35: Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (IH UJ) - „Pod jednym niebem. Polacy i Żydzi przed Zagładą”
  • 17.35 - 17.55: Dr Tomasz Domański (IPN Kielce) - „Zagłada Żydów i relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej”
  • 18.05 - 18.25: Dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) - „Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11-12 czerwca 1945 r.”
  • 18.25 - 18.45: Dr hab. prof. AGH Julian Kwiek (AGH Kraków) - „Pogrom 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie”
  • 18.45 - 19.05: Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce) - „Pogrom pod nadzorem. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 lipca 1946 r.”

Po prezentacjach odbędzie się dyskusja, która potrwa do godziny 19:30 i zamknie obrady. Konferencja stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat trudnych aspektów historii polsko-żydowskiej oraz do wymiany poglądów między specjalistami z różnych dziedzin.

Wpływ wydarzeń z lat 1945-1946 na dzisiejsze relacje polsko-żydowskie

Wydarzenia z lat 1945-1946, w tym pogromy w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach, miały ogromny wpływ na dzisiejsze relacje polsko-żydowskie. Prelegenci podczas konferencji postarają się wyjaśnić okoliczności tych dramatycznych wydarzeń i odtworzyć najważniejsze momenty antyżydowskich zajść. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, uczestnicy konferencji będą mogli spojrzeć na te wydarzenia z różnych perspektyw, co pozwoli na głębsze zrozumienie ich złożoności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i relacjami polsko-żydowskimi do udziału w tej ważnej konferencji. Wydarzenie to z pewnością dostarczy wielu cennych informacji i będzie okazją do refleksji nad trudnymi aspektami naszej wspólnej historii.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Kielcach