Miasto aktualizuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – wypełnij ankietę
Miasto jest w trakcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłości energetycznej i ekologicznej regionu. Aby dokument ten był jak najbardziej kompletny i odpowiadał na potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorców, władze lokalne zapraszają do wypełnienia ankiety. To doskonała okazja, by włączyć się w proces tworzenia przyszłości naszej społeczności.

Znaczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest jednym z najważniejszych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia w naszym mieście. Dokument ten obejmuje działania związane z efektywnym wykorzystaniem energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz promowaniem odnawialnych źródeł energii. Przykłady tych działań to m.in. termomodernizacja budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych i energooszczędnych, a także modernizacja sieci dystrybucyjnej.

Współtworzenie dokumentu przez mieszkańców i przedsiębiorców

Władze miasta podkreślają, jak istotne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces aktualizacji Planu. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mają teraz szansę wyrazić swoje opinie i sugestie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej do 12 lipca bieżącego roku. Wyniki tych ankiet będą kluczowe dla opracowania Planu, który ma być gotowy do końca 2024 roku. Konsultacje społeczne na temat dokumentu zaplanowano na wrzesień.

Korzyści z wpisania przedsięwzięć do Planu

Warto zaznaczyć, że w poprzednich latach wpisanie przedsięwzięcia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej było jednym z warunków otrzymania wsparcia z programów unijnych i krajowych. Nadal jest to istotne przy aplikowaniu o pożyczki i dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu, przedsiębiorcy i mieszkańcy mogą zyskać wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Jakie inicjatywy mogą zostać uwzględnione?

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, miasto dąży do promowania różnorodnych inicjatyw. Projekty takie jak wymiana urządzeń na energooszczędne, wykorzystanie energii odpadowej oraz budowa obiektów pasywnych są przykładem działań, które mogą znacząco przyczynić się do redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej. Warto podkreślić, że takie działania nie tylko przynoszą korzyści ekologiczne, ale również ekonomiczne, zmniejszając koszty energii dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wziąć udział w ankiecie?

Wypełnienie ankiety to prosta, ale niezwykle ważna forma uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Dzięki niej mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą bezpośrednio wpłynąć na kształtowanie polityki energetycznej miasta. Każda opinia jest cenna i może przyczynić się do stworzenia Planu, który będzie najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w tym procesie.


Na podst. UM Kielce