Nowe uprawnienia dla inżynierów wręczone w Kielcach
W ubiegłym tygodniu w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych 92 inżynierom. Wicewojewoda Michał Skotnicki podkreślił znaczenie tych osiągnięć i złożył serdeczne gratulacje wszystkim obecnym. Wydarzenie to stanowi podsumowanie lat nauki i pracy, otwierając przed nowymi uprawnionymi wiele możliwości zawodowych.

Znaczenie uprawnień budowlanych w branży

Uprawnienia budowlane to kluczowy element w karierze każdego inżyniera budownictwa. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, są one niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która nadzoruje proces nadawania tych uprawnień, potwierdziła, że wszyscy obecni na uroczystości inżynierowie spełnili wymagane kryteria.

Proces zdobywania uprawnień budowlanych

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, kandydaci muszą przejść przez wymagający proces kwalifikacyjny. Obejmuje on zarówno zdobycie odpowiedniego wykształcenia, jak i odbycie praktyki zawodowej, której długość zależy od posiadanego wykształcenia oraz specjalności i zakresu uprawnień. Praktyka może trwać od 1,5 roku do 4 lat. Po spełnieniu tych wymogów, kandydaci przystępują do egzaminu, którego pozytywne zdanie jest warunkiem nadania uprawnień.

Statystyki i perspektywy zawodowe dla inżynierów

W województwie świętokrzyskim działa obecnie 4,2 tysiąca inżynierów budownictwa, z czego największa grupa posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Inżynierowie związani z hydrotechniką stanowią najmniejszą grupę. W skali całego kraju liczba inżynierów budownictwa wynosi 120 tysięcy. Wicewojewoda Michał Skotnicki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa na nowych uprawnionych, podkreślając, że ich projekty i wykonawstwo będą służyć kolejnym pokoleniom.

Uroczystość wręczenia uprawnień

Podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, wicewojewoda Michał Skotnicki zwrócił się do zgromadzonych słowami: "To podsumowanie waszej pracy i nauki, wszystkiego, do czego dążyliście przez ostatnie lata. Serdeczne życzenia na przyszłość. Dzisiejsza uroczystość daje wam wiele możliwości. My będziemy robić wszystko, by was w waszej pracy wspierać - aby prawo ustanowione w naszym kraju nie przeszkadzało, a pomagało. Szczególnie w branży budowlanej. To też wielka odpowiedzialność – to wasze projekty i wykonawstwo pod państwa nadzorem będziemy oglądać przez kolejne lata. Pewnie kolejne pokolenia też będą korzystały z tego, co uda wam się zrobić"

Jego słowa doskonale oddają wagę tego osiągnięcia oraz przyszłe wyzwania i odpowiedzialność, jakie czekają na nowych uprawnionych inżynierów. Tego typu wydarzenia są nie tylko okazją do świętowania, ale także momentem refleksji nad dalszym rozwojem zawodowym i wpływem, jaki inżynierowie mają na otaczający nas świat.
Urząd Wojewódzki w Kielcach