Milion złotych preferencyjnej pożyczki dla turystyki w regionie
Przedsiębiorcy z branży turystycznej mają szansę na rozwój dzięki preferencyjnej pożyczce. Świętokrzyski Fundusz Rozwoju uruchamia program, który może wesprzeć lokalne firmy nawet kwotą do 1 miliona złotych. Atrakcyjne warunki finansowe mają zachęcić do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Maksymalnie 1 milion złotych wsparcia dla firm turystycznych

Przedsiębiorcy z sektora turystycznego mogą liczyć na preferencyjne pożyczki sięgające nawet 1 miliona złotych. Świętokrzyski Fundusz Rozwoju, z siedzibą w Kielcach, uruchamia program "Pożyczka na Rozwój Turystyczny" z myślą o wspieraniu firm w ich dążeniu do innowacji. Program ten skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrażać nowe produkty lub procesy marketingowe.

Szeroki zakres finansowania

Środki z pożyczki można przeznaczyć na różnorodne cele związane z działalnością turystyczną. Finansowane mogą być inwestycje w budowę, przebudowę lub remont obiektów i infrastruktury. Zakup nieruchomości i gruntów, jak również nabycie środków trwałych oraz pojazdów do transportu drogowego, także kwalifikują się do wsparcia. To szerokie spektrum możliwości ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Warunki pożyczki przyjazne dla przedsiębiorców

Fundusz oferuje bardzo atrakcyjne warunki pożyczki. Co istotne, nie jest pobierana prowizja ani za udzielenie pożyczki, ani za wcześniejszą jej spłatę. Przedsiębiorcy nie muszą również wnosić wkładu własnego. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 2,00%, a dla start-upów obowiązuje preferencyjna stawka 1,00%. Dodatkowo, pożyczkę można spłacać nawet przez 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki.

Wsparcie dla innych branż pokrewnych

Program nie ogranicza się wyłącznie do przedsiębiorstw turystycznych. O pożyczkę mogą ubiegać się również producenci produktów ekologicznych i regionalnych oraz firmy działające w branżach pokrewnych. To wsparcie ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju regionu i wzmacnianie lokalnej gospodarki.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z oferty, przedsiębiorcy powinni zapoznać się z wymaganiami i wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące warunków pożyczki oraz procedury aplikacyjnej można znaleźć na tej samej stronie. Warto skorzystać z tej okazji, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku i wdrożyć nowoczesne rozwiązania w swojej działalności.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Kielcach