UM Kielce: Nabór na dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu do 15 lipca
Trwa nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. To niezwykła okazja dla osób z doświadczeniem w zarządzaniu, które pragną wnieść swój wkład w rozwój lokalnej społeczności. Termin składania aplikacji mija 15 lipca.

Zakres obowiązków nowego dyrektora

Osoba wybrana na stanowisko dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu będzie miała za zadanie nie tylko kierowanie wydziałem, ale także nadzór nad realizacją kluczowych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Wśród tych obowiązków znajdzie się m.in. nadzór nad miejskimi instytucjami kultury i sportu, dbanie o prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych oraz koordynowanie prac związanych z masowymi imprezami kulturalnymi, turystycznymi i sportowymi.

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydaci na to prestiżowe stanowisko muszą spełniać określone kryteria. Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy, z czego trzy lata powinny być związane z pełnieniem funkcji kierowniczej. Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i dodatkowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proces składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, w pokoju nr 148, w godzinach od 7.30 do 15.30. Alternatywnie, istnieje możliwość przesłania ich pocztą na adres Urzędu Miasta Kielce, Wydział Administracji i Kadr, Rynek 1, 25-303 Kielce, z dopiskiem: NR REF: 2/2024. Ważne jest, aby dokumenty dotarły do urzędu przed końcem dnia 15 lipca, gdyż decyduje data wpływu.

Znaczenie roli dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Rola dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu jest kluczowa dla rozwoju miasta w tych obszarach. Dyrektor będzie odpowiedzialny za współpracę z komisjami Rady Miasta, Radami Osiedli oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Praca ta wymaga nie tylko umiejętności zarządzania, ale także zdolności do koordynowania działań różnych podmiotów oraz tworzenia strategii rozwoju lokalnej kultury i sportu.

Podsumowanie

Stanowisko dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu to niepowtarzalna szansa na realny wpływ na kształtowanie życia kulturalnego i sportowego miasta. Osoby spełniające wymagania zachęcamy do składania aplikacji przed upływem terminu. To stanowisko oferuje możliwość pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także rozwój zawodowy w dynamicznym i inspirującym środowisku.


Źródło: Urząd Miasta w Kielcach