Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Szczegółom rozwoju programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poświęcona została konferencja prasowa prezydenta Kielc. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta, program przyjęty pod koniec ubiegłego roku, został jednogłośnie nową uchwałą zmieniony. To kolejny krok na drodze rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.


Po pierwszym spotkaniu w ratuszu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w lutym tego roku, odbywały się kolejne, już w 12. zespołach roboczych, bowiem organizacje  podzielono na sektory, zależnie od ich działalności. W wyniku ich ustaleń zaproponowano 5 zmian w dotychczasowym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chodzi m.in. o: wypracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, organizowanie co roku Kongresu Organizacji Pozarządowych, wdrożenie Internetowego Systemu Oceny Wniosków, przygotowanie do wprowadzenia Funduszu Wkładów Własnych, aby wesprzeć organizacje z Kielc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a wreszcie danie możliwości organizacjom zastępowania wkładu finansowego wkładem osobowym.

 

Jesienią w Kielcach zostanie zorganizowany Kongres Organizacji Pozarządowych, który zostanie sfinansowany m.in. przez Stowarzyszenie Homo Politicus, które pozyskało środki na ten cel.

 

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi Kielce podejmują kolejne przedsięwzięcia, m.in. w przyszłym tygodniu przedstawiciele władz miasta uda się do Winnicy, w celu rozwoju kontaktów gospodarczych.